HCB Karviná
mládež
út 6.4.2021 | Redakce

Naši žáci se připojí k online desetiboji

Moravskoslezský svaz házené připravil pro minižáky, mladší žáky a starší žáky online soutěž – desetiboj. Pro každou z kategorií jsou připravené disciplíny, které budou postupně plnit. A žáci našeho klubu se k této soutěži samozřejmě připojují. Zahájení soutěže je v týdnu od 12. 4. 2021 a konec v týdnu 16. 5. 2021.

Soutěž je rozdělená do pěti kol a v každém se budou plnit dvě disciplíny.

Účastníci nejsou vázáni na členství v ČSH, proto se můžou této soutěže zúčastnit rodinní příslušníci, sourozenci kamarádi. Jedinou podmínkou je dodržení věkové hranice v jednotlivých kategoriích.

Hráč splní danou disciplínu, rodič nebo třeba sourozenec, kamarád jej při tom natočí a trenér poté zapíše do předem připravených hodnotících formulářů výsledky. Krajský manažer házené následně zpracuje a zveřejní výsledky daného kola a nakonec i celé soutěže.

Obdobnou soutěž už spustil Středočeský kraj a dostala se až do sportovních zpráv České televize:

Disciplíny pro jednotlivé kategorie Moravskoslezského žákovského desetiboje: