HCB Karviná
mládež
ne 15.1.2012 | Ivo Dudek

Dnes probíhá házenkářský desetiboj

Po celý dnešní den se na hale házené v Karviné odehrává házenkářský desetiboj mladších žáků a žaček. Je to soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže ČSH jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců. Jedná se o kvalifikační kolo, ze kterého se družstva mohou kvalifikovat na celostátní finále.

Trochu zarážející je skutečnost, že z celé naší oblasti se přihlásila pouze chlapecká družstva z Karviná a Polanky. Ostatní oddíly neprojevily zájem a tak si to dnes rozdala A a B družstva právě jen těchto oddílů.

V kategorii mladších žaček se účastní týmy HC Ostrava, Lesana Zubří a SK Opava.

Pro lepší představu z jakých disciplín se desetiboj skládá, vám přináším jejich popis.

Disciplína č.1 – Utkání v házené s nařízenou osobní obranou

Disciplína je organizována jako turnaj všech zúčastněných družstev v házené s nařízenou osobní obranou na celém hřišti. Hrací systém turnaje je určen jako každý s každým. Hrací doba utkání v házené s osobní obranou je stanovena na 1 x 10 minut u dívčí kategorie a 1 x 8 u chlapecké kategorie. V případě, že družstvo nedodrží princip osobní obrany po celém hřišti rozhodčí nejprve napomene zodpovědného vedoucího družstva. Pokud dojde k opakovanému porušení rozhodčí udělí trest vyloučení jednoho z hráčů na 1 minutu. Vyloučeného hráče určí zodpovědný vedoucí družstva. Za vítězství v utkání s nařízenou osobní obranou získává vítězné družstvo 2 body. V případě nerozhodného výsledku každé z družstev získává 1 bod

Disciplína č.2 – Shot-out

Disciplína je organizována jako turnaj všech zúčastněných družstev v shot-out (v samostatných nájezdech). Systém turnaje je určen jako každý s každým. Shot-out se provádí takto. Hráč družstva A stojí na čáře 9m hodu v prostoru krajní spojky. Přihrává míč vlastnímu brankáři, který stojí kdekoliv v brankovišti. Hráč vybíhá směrem k soupeřově brance družstva B, ve které je připraven brankář soupeřícího družstva. Ten nesmí opustit svoje brankoviště. Brankář družstva A přihrává spoluhráči míč, který jej bez dopadu na zem zpracuje a:
a) bez úderu o zem při dodržení pravidel o krocích se snaží vstřelit branku družstvu B.
b) s jedním úderem o zem (dále jen „jednoúderový“ driblink) při dodržení pravidel o krocích se snaží vstřelit branku družstvu B.

Disciplína č.3 – Utkání v házené

Disciplína je organizována jako turnaj všech zúčastněných družstev v házené. Systém turnaje je určen jako každý s každým. Hrací doba utkání v házené je stanovena 1 x 12 minut v kategorii dívek a 1 x 8 minut v kategorii chlapců. V utkání je zakázána osobní obrana na jednoho hráče. V případě, že družstvo (hráč) nedodrží zákaz osobní obrany na jednoho hráče, rozhodčí nejprve hráče napomene. Pokud dojde k opakovanému porušení, rozhodčí udělí trest vyloučení na 1 minutu. Za vítězství v utkání házené získává vítězné družstvo 2 body. V případě nerozhodného výsledku každé z družstev získává 1 bod

Disciplína č.4 – Aktivita hráčů

Disciplína není organizována jako samostatná soutěž jednotlivců nebo družstev, ale je statistickým vyhodnocením aktivity jednotlivých hráčů v utkáních. Aktivita je vyjádřena tak, že za každého hráče, který v příslušném utkání (týká se utkání v házené s nařízenou osobní obranou a utkání v házené, nikoliv shot-out) dosáhne alespoň jedné branky získává družstvo jeden bod. Branky musí být dosaženo v průběhu hry, nikoliv ze 7m hodu. Vítězem této disciplíny se stává družstvo, které získalo ze všech utkání nejvyšší počet bodů. V případě, že dvě nebo více družstev získá stejný počet bodů rozhoduje o pořadí tzv.redukovaný počet bodů. Redukovaný počet bodů se zjistí tak, že se od celkového počtu bodů odečtou body získané v utkání (utkání s nařízenou osobní obranou a utkání házené s jedním soupeřem), ve kterém družstvo získalo nejvíce bodů. Pokud ani po této úpravě není možno zjistit pořadí, postupuje se obdobným způsobem („další redukcí“). Pokud nelze zjistit pořadí redukcí bodů, rozhodne o pořadí los.

Disciplína č.5 – Hod míčem

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v hodu házenkářským míčem na dálku z místa. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 3 pokusy.

Disciplína č.6 – Rychlý běh

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v běhu 2x15 m. Disciplíny se účastní za každé družstvo 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 2 pokusy.

Disciplína č.7 – Přesná střelba

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev ve střelbě na přesnost. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 8 pokusů. Do házenkářské branky se umístí plachta o velikosti 2 m x 3 m, ve které jsou ve čtyřech rozích situovány otvory o rozměru 50 cm x 50 cm. Hráč střílí vrchní střelbou jednoruč z místa směrem na branku ze vzdálenosti 9m nebo ze vzdálenosti 6m. Vzdálenost může hráč zvolit podle svého uvážení a může ji v průběhu provádění pokusů libovolně měnit. Střelou se snaží umístit míč do příslušného otvoru. Každý hráč (hráčka) má k dispozici 8 pokusů (na každý otvor má 2 pokusy). Otvory v pravém a levém horním rohu trefuje přímo. Otvory v pravém a levém spodním rohu může trefit s jedním dopadem míče o zem.

Disciplína č.8 – Pětiskok

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v pětiskoku. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 3 pokusy. Ka6d7 bez nakročení překonává pěti skoky pouze z odrazové nohy co největší vzdálenost, poslední dopad musí být proveden na obě nohy. Zapisuje se délka všech tří pětiskoků s přesností 5 cm.

Disciplína č.9 – Překážková dráha

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v rychlém překonávání vytvořené překážkové dráhy. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů a každý hráč má 1 pokus.

Disciplína č.10 – Fair play (při oblastním kole se neprovádí)

Disciplína není organizována jako samostatná soutěž jednotlivců nebo družstev, ale je statistickým vyhodnocením „slušnosti“ jednotlivých hráčů v utkáních.

11. Prémiový násobek – Joker

Každé družstvo má k dispozici kartu Joker. Tuto kartu smí před zahájením soutěže vsadit na libovolnou disciplínu (s výjimkou disciplíny Fair play), ve které se domnívá, že jako družstvo dosáhne nejlepšího umístění. Dosažené „body za pořadí“ v této Joker-disciplíně se pak násobí dvěma. Na technické poradě nahlásí vedoucí jednotlivých družstev Joker-disciplínu, tedy disciplínu, na kterou chce Jokera vsadit. Toto určení již nelze v průběhu soutěže změnit.

Na fotky z dnešního dne se už můžete podívat v naší fotogaleri.